Obec Žampach
Žampach
rozšířené vyhledávání

Odpady

Kalendář svozu odpadů 2023

Kalendář svozu odpadů 2024 

 

SAZBA POPLATKU za „odstraňování odpadů“ je v roce 2024 následující:

(s platností od 1.1.2024): 600 Kč/ osobu (osvobození a úlevy dle Vyhlášky obce Žampach o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.

***Tento poplatek platí za kalendářní rok každá fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt nebo se v obci dlouhodobě zdržuje a každá fyzická osoba, která vlastní v obci stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci. Sleva je poskytována pouze osobě mladší 15 let, kde poplatková povinnost činí 400 Kč.

 • splatnost poplatků (ze psů a za odpady – nejpozději do 30. června příslušného roku).
   
 • Místní poplatky (poplatky za odpady a ze psů) budete moci uhradit v hotovosti v kanceláři OÚ od čtvrtka 8. 2. 2024  nebo bankovním převodem ihned od počátku roku.

poplatky v hotovosti je možné hradit v kanceláři OÚ:

úřední hodiny: pondělí 16:00 – 18:30 h
mimo úřední hodiny:  mimo úřední hodiny nejlépe po předchozí telefonické dohodě se starostou obce, tel: 739 663 503

 • Nadále však platí, že „samolepky  EKOLA na rok 2024“, které je třeba vylepit na sběrné nádoby, budou vydávány až po provedení úhrady poplatku a svozová firma EKOLA bude vyprazdňování sběrných nádob bez samolepek provádět pouze do 31. března 2024. Dále je prosím potřeba zajistit odstranění „starých“ samolepek a na svozové nádobě ponechat pouze rok 2024.
 • poplatky lze (také) uhradit převodním příkazem nebo vkladem na účet obce č.13424611/0100 u Komerční banky, u platby je třeba uvést příjmení, jméno a adresu bydliště (nebo adresu rekreačního objektu) a variabilní symbol{v.s.} ( 100xx – Žampach, 200xx – Hlavná / kde xx= číslo popisné, u čísla evidenčního 9x,………příklady: Žampach čp. 61 = v.s.10061, Hlavná 34 = v.s.20034, Žampach č.ev.4 = v.s.10094,Hlavná č.ev.1 = v.s.20091).
 • V případě, že hradíte současně poplatek ze psa a za odpady, uveďte toto do poznámky k platbě !
 • v případě, že nebude poplatek uhrazen včas (tj. nejpozději do 30. 6. 2024 u poplatku ze psů a za odpady), bude vyměřen „platebním výměrem“ a poplatek může být navýšen až na trojnásobek.

ODVOZ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ je zajištěn 1 x za 14 dnů, vždy v úterý 
(odpadové nadoby přistavte o den dříve)


 

Třídění odpadů

Stanoviště pro sběr plastů, nápojových kartonů a třídění skla a papírového odpadu

 • § Prostranství u prodejny Konzum – kontejnery na sklo, papír, kryté stanoviště pro odkládání plastových odpadů (+ žlutý kontejner 1100l na plast.odpad).
 • § Žampach č. p. 11 – budova obecního úřadu a hasičské zbrojnice.
 • § Žampach – veřejné parkoviště poblíž č. p. 31 (naproti bytovce čp. 8).
 • § Hlavná – točna.
 • § Hlavná – poblíž autobusové zastávky Hlavná škola (bývalá/ čp. 14).

 

Plasty lze odkládat na uvedená stanoviště jen v pytlích k tomu určených (žluté barvy), dodaných firmou EKOLA zajišťující svoz. Pytle ke třídění jsou k dispozici (prozatím zdarma) v kanceláři OÚ, pokud někdo použije vlastní pytle – musí být průhledné a dostatečně silné, aby nedošlo k protržení!

Hlavním „artiklem“ plastových tříděných odpadů určených k recyklaci jsou PET lahve. Recyklovat se však dají i ostatní plasty s obvyklým označením HDPE, LDPE, PP či PS (igelity, sáčky, tašky, čisté fólie, kelímky, krabičky od pokrmových tuků, obaly od mycích prostředků, prázdné obaly od kosmetiky, misky a kbelíky, polystyrén). V okolních městech a obcích je pro tyto obaly vyhrazen kontejner žluté barvy/ v Pardubickém kraji lze do tohoto kontejneru odkládat i nápojové kartony.

Poměrně mnoho lidí se domnívá, že PET lahve, které se vhazují do nádob na plasty, se musí nejprve zbavit víček a etiket. Opak je pravdou – uzávěry a etikety skutečně není nutné od lahví oddělovat, ty se odstraňují následně při drcení a praní materiálu. Důvod, proč se někteří lidé zdráhají plasty třídit, bývá také mylná informace, že je třeba kelímky od jogurtů nebo margarinů pečlivě vymývat. Plast se po dotřídění a rozdrcení pere právě proto, aby se zbavil zbytků potravin a nečistot. Nicméně rychlé vypláchnutí kelímku určitě neuškodí, což nakonec ocení zejména zaměstnanci dotřiďovací linky, kteří musí odpady přebrat ručně.

A jaký odpad z domácností naopak nepatří do „plastových tříděných odpadů“ určených k recyklaci? Především se jedná o obaly od olejů a chemikálií, barev a nebezpečných látek. Stejně tak do plastů nepatří podlahové krytiny, výrobky z PVC, molitanu, novodurové trubky, automobilové plasty, bakelity, laminované pryskyřice, nebo VHS kazety, CD nosiče a samozřejmě sem nepatří jednorázové pleny.

Nápojové kartony lze odkládat na uvedená stanoviště jen v pytlích k tomu určených – oranžové barvy, dodaných firmou EKOLA zajišťující svoz. V nápojových kartonech kupujeme džusy, mléko, víno, rajský protlak a další nápoje (tyto kartony jsou označeny: C/PAP, 81, 84). Nápojové obaly patří mezi tzv. kombinované obaly, které jsou složeny z více materiálů. Ze sedmdesáti procent jsou tvořeny vysoce kvalitním papírem, který obalu dodává potřebnou tuhost, a dalšími vrstvami, jako jsou polyetylenové fólie, případně hliníkové fólie, které zajišťují nepropustnost obalu vůči kapalinám, plynům, mikroorganismům nebo UV záření.

Nápojové kartony představují velmi kvalitní surovinu a nabízí se hned několik možností jejich dalšího využití. „Vytříděné nápojové kartony putují většinou do papíren, kde jsou rozvlákněny. V rozvlákňovači jsou oddělena papírová vlákna od ostatních vrstev a dále se použijí k výrobě papíru či lepenky. Zbylý polyetylén a hliník se použije například jako palivo do cementáren nebo se zpracovává na další výrobky. Další možností recyklace je rozdrcení nápojových kartonů a jejich následné tepelné lisování na desky používané ve stavebnictví k využití podobnému jako u sádrokartonových desek nebo jako součást stavebních sendvičů,“.

A jak s kartony správně zacházet? Před vytříděním je lepší nápojový karton nejprve vypláchnout malým množstvím vody, aby v něm nezůstávaly zbytky potravin, a poté řádně sešlápnout (víčka lze na obalu ponechat).

Pytle s plastovým tříděným odpadem odkládejte na stanoviště o den dříve – v úterý (svozový den je středa “dle kalendáře“ jednou za měsíc). Pytle musí být řádně zavázané a nesmí být roztržené!

Pokud někdo potřebuje odložit plastové odpady mimo svozový termín – lze odložit na kryté a chráněné stanoviště u prodejny Konzum!

NEZAPOMÍNEJTE PLASTOVÉ OBALY SEŠLÁPNOUT, ABY ZABRALY MÉNĚ MÍSTA!!

Komunální odpad:

Nadále je svozovým dnem pro odvoz komunálního odpadu v obci Žampach a Hlavná – ÚTERÝ (v zimním období jednou týdně, v letním období jednou za dva týdny). EKOLA zajišťuje svoz již od časných ranních hodin, proto přistavujte svozové nádoby již předem (v pondělí večer před svozem).

Komunální odpady lze odkládat do „kovových“ / „plastových“ popelnic o objemu 120/240l nebo do silných černých igelitových pytlů. Na žádost firmy EKOLA České Libchavy, zajišťující svoz odpadů, je prováděna pravidelnaá „inventarizace“ počtu a umístění nádob v obci Žampach a Hlavná. Pracovníci zajišťující svoz odpadů mají v automobilech elektronický systém, ve kterém jsou zaevidována jednotlivá stanoviště a počet nádob. Pokud tedy potřebují některé domácnosti provést změnu počtu nebo i velikosti nádob, musí toto nahlásit v kanceláři OÚ (kde obdrží současně po úhradě poplatku i samolepku na nádobu, počet nádob nemá v současné době vliv na výši poplatku za odpady).

Současně žádáme občany/ majitele rekreačních objektů, kteří likvidují komunální odpad v igelitových pytlech, aby byl odpad ukládán pouze do k tomu určených pytlů (černé barvy, síla materiálu min. 0,06mm) a aby do pytlů nebyl odkládán odpad těžký, ostrý a jakkoliv nebezpečný. Pytle s komunálním odpadem musí být ukládány na určená stanoviště – majitelé rekreačních objektů nebo objektů, které se nenachází v blízkosti „svozové trasy“musí tato stanoviště projednat v kanceláři OÚ (svozové místo musí být zaevidováno v elektronickém systému EKOLY). Majitelé rekreačních objektů mohou odložit komunální odpad také do černého kontejneru o objemu 1100 l u prodejny Konzum Žampach.

Sklo:

Sklo se vhazuje do zeleného nebo bílého kontejneru. Pokud jsou k dispozici oba, je důležité třídit sklo i podle barev - barevné do zeleného, čiré do bílého. Pokud je ovšem k dispozici pouze kontejner jeden, pak se do něj vhazuje sklo bez ohledu na barvu. Sklo pokud možno nerozbíjejte na malé kousky - pro úspěšnou recyklaci je třeba, aby sklo bylo co nejméně rozbité. Do kontejneru na sklo, ať už zeleného nebo bílého, nelze vhazovat hrnečky a talíře z porcelánu. Sklo a porcelán se společně recyklovat nedají, jde o dva naprosto odlišné materiály. Také varné sklo (konvice, mísy, formy na bábovku apod.) jsou vyrobeny ze speciálního skla, které není možné recyklovat běžným způsobem, proto patří do kontejneru na směsný komunální odpad.

Do kontejneru na sklo nepatří ani drátované sklo, autosklo nebo třeba zrcadla. Sklo zrcadla obsahuje kovovou vrstvu, kterou ze skla nelze sundat, stejně tak automobilová skla jsou vyrobena tak, aby se při nárazu neroztříštila, a proto jsou mezi plochami skla zalisované plastové fólie. Tato skla proto nelze běžnými metodami recyklovat a měla by se odevzdat v servisu nebo ve sběrném dvoře/ při svozu nebezpečných odpadů.

Papír:

Časopisy, noviny, reklamní letáky, katalogy, sešity, knihy a obaly z papíru patří do modrého kontejneru/ zvonu  nebo do Sběrných surovin. Do kontejneru na papír lze také vhazovat obálky s fóliovými okénky nebo papírovou lepenku. Obaly z papíru mohou být označeny značkou PAP, nebo číslicemi 20, 21 a 22.

Jedním z obvyklých mýtů je, že z papírů je třeba odstraňovat kancelářské kovové svorky. Není to však pravda. V papírnách mají zařízení (magnetické separátory), která dokážou tyto drobné předměty z papíroviny oddělit.

A co do modrého kontejneru nevhazovat? Je to především znečištěný papír, vazby od knih nebo uhlový, dehtový a voskovaný papír, kopíráky, obvazy a hygienické potřeby. Tyto materiály již nelze dále recyklovat. Také použité dětské pleny patří zásadně do kontejneru na směsný komunální odpad.

Elektroodpad:

Co třídíme ? – v principu vše, co ke svému provozu potřebovalo elektrickou energii / ať už na 230V 400V nebo z baterií. Jedná se o elektrospotřebiče malé, velké i obrovské – jejich sběrem a zpracováním se zabývají např. společnosti ASEKOL a ELEKTROWIN, systém EKOLAMP se zabývá svítidly a žárovkami, ECOBAT se zabývá bateriemi.

 Spotřebiče vracíme prostřednictvím zpětného odběru v elektroprodejnách. V obci Žampach není sběrný dvůr, proto je možné spotřebiče zlikvidovat v rámci svozu nebezpečného odpadu 2 x ročně (v r. 2024 středa 18. 4.  a 11. 9.), baterie /monočlánky je možné též vhodit do označené sběrné schránky umístěné ve vstupní chodbě OÚ v době úředních hodin (pondělí 16.00 – 18.30h) nebo do nádoby v Konzumu.

 

Nebezpečný odpad:

Tyto odpady, nebo obaly jimi znečištěné, mají nebezpečné vlastnosti, které mohou ohrozit zdraví lidí a životní prostředí. Proto musí být využity, či odstraněny ve speciálních zařízeních. Tyto odpady nepatří do běžné popelnice na směsný odpad. Jedná se např. o: Barvy, lepidla, rozpouštědla, oleje, pesticidy, léky a domácí chemikálie. Když si nevíte rady s nějakým prázdným obalem, podívejte se na jeho etiketu, vždy by měla být na jeho obalu informace, jak s daným obsahem naložit. Staré léky můžete vrátit do jakékoliv lékárny.
Svoz „nebezpečného odpadu“ je zajištěn fi EKOLA 2 x ročně (v r. 2024  středa 18. 4.  a 11. 9.)

 

Bioodpad:

Svoz bioodpadu bude v roce 2024 zajištěn obdobně jako v roce předchozím - kontejner na bioodpad pronajatý od EKOLY České Libchavy. Kontejner bude přistaven na již používané 3 stanoviště (u prodejny Konzum, u Obecního úřadu a na veřejném parkovišti u Domova pod hradem) na jaře a na podzim.. O přistavení kontejneru na stanoviště budete včas informováni.  

Bioodpad lze na vlastních pozemcích  a domácnostech likvidovat způsobem „Domácího kompostování“ - přímo v místě vzniku odpadu - je velmi snadné a finančně nenáročné. Zejména v posledních letech je tento způsob zužitkování odpadů ulehčován pestrou nabídkou klasických domácích kompostérů nebo vermikompostérů, kde s rozkladem biohmoty ochotně pomáhají žížaly (klasické hnojní nebo speciálně vyšlechtěné tzv. kalifornské hybridy). Čeští výrobci dokonce nabízí dřevěné „žížalové" kompostéry vhodné pro bezpečné kompostování v bytech či jiných interiérech bez nežádoucího zápachu.

Kontejner na bioodpad:

Obec Žampach zajistí v průběhu dubna-května 2024  kontejner na bioodpad.

Další přistavení kontejnerů bude opět na podzim.

 

Velkoobjemový odpad:

obec uzavřela smlouvu o odběru velkoobjemového odpadu se spol. Ekola České Libchavy.
V jejich Centru nakládání s odpady v Českých Libchavách můžete po předložení Vašeho
občanského průkazu s adresou trvalého bydliště v naší obci nově uložit velkoobjemový odpad
(zdarma), který nelze (či lépe řečeno nedává smysl) odkládat do kontejnerů na směsný ani tříděný
odpad. Řadíme sem například nábytek, koberce, podlahové krytiny, matrace, vany, WC mísy,
umyvadla, kočárky, lyže a podobně.

Není vhodné odkládat tabulové sklo a zrcadla, chemikálie, dále odpad, který je možno vhodit
do standardních kontejnerů na tříděný odpad. Nelze zdivo a suť = stavební odpad.

Adresa: České Libchavy č.p. 172
Telefon: +420 493 646 300
Provozní doba: pondělí až pátek 7:00 – 15:30 hod

 

Občan

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Hlášení závad

Hlášení závad

Rozklikávací rozpočet

logo

Interaktivní a velmi snadno ovladatelný informační zdroj o hospodaření pro občany

Aktuální počasí

dnes, neděle 26. 5. 2024
déšť 20 °C 12 °C
pondělí 27. 5. déšť 21/12 °C
úterý 28. 5. slabý déšť 20/11 °C
středa 29. 5. slabý déšť 14/10 °C

Svoz odpadu

Květen 2024
Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7
8
9 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19
20 21
22 23 24
25 26
27 28 29 30 31 1 2

Sponzoři a certifikáty