Homepage / Obecní úřad

Obecní úřad

Kontaktní formulář:

Vaše jméno (povinné):*
Váš e-mail (povinné):*
Předmět zprávy:
Vaše zpráva:

Povinné údaje

Obec Žampach (dále jen obec) vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění ke dni 1.7.1973 a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících. Je tedy právnickou osobou ve smyslu § 18 odst. 2 pism. c) zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou. Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu a za podmínek stanovených zákony.

Adresa: Obec Žampach, Žampach č.p. 11, 564 01 Žamberk
kraj Pardubický, okres Ústí nad Orlicí

IČO: 00279854

DIČ: ne

Telefon: +420 465 618 185

E-mail: obeczampach@centrum.cz

Datová schránka:  9jwa87c

Číslo účtu: 13424611/0100 KB

Starosta: Michal Vaňous

Místostarosta: Eva Jebousková

Členové zastupitelstva: Michal Vaňous, Eva Jebousková,  Ing. Bohuslav Kroulík,
Jan Schleiss, Ivo Kalousek, František Vavřín, Miloš Halbrštát

 

Výbory:

Finanční výbor: předseda Ing. B. Kroulík, členové – Ivo Kalousek, Miloš Halbrštát

Kontrolní výbor: předseda Ing. B. Kroulík, členové – František Vavřín,
                                                                                            Jan Schleiss

Úřední hodiny:

  • Pondělí 16.00 - 18.30 hod

 

Další povinné údaje

1. Rozpočet v tomto a předchozím roce

Viz. Dokumenty/Rozpočet

2. Žádosti o informace
- viz příloha

E-mail obecního úřadu/Kontaktní formulář

3. Příjem žádostí a dalších podání

Viz. kontaktní formulář

4. Opravné prostředky

neuvedeno

5. Formuláře

neuvedeno

6. Návody pro řešení nejrůznějších krizových situací

Viz. Životní a krizové situace

7. Nejdůležitější předpisy

neuvedeno

8. Sazebník úhrad za poskytování informací

neuvedeno

9. Výroční zpráva

neuvedeno

10. Seznam organizací

Viz. samostatný odkaz