Homepage / Obec Žampach / Domov pod hradem Žampach

Domov pod hradem Žampach

Domov pod hradem Žampach

je příspěvkovou organizací Pardubického kraje, která poskytuje tři druhy sociálních pobytových služeb-

SLUŽBA DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 

Základním posláním Domova pod hradem Žampach je poskytovat službu zaměřenou na podporu rozvoje schopností a nezávislosti uživatelů, podporovat je v možnostech vést běžný způsob života a rozhodovat o osobních záležitostech. Poskytovat pomoc při ochraně a uplatňování práv a oprávněných zájmů uživatelů služeb.

SLUŽBA CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ

Základním posláním Domova pod hradem Žampach ve službě chráněné bydlení je umožnit uživatelům žít v prostředí a způsobem, které jsou velmi podobné životu lidí v běžné domácnosti.

ODLEHČOVACÍ SLUŽBA

Základním posláním odlehčovací služby je dočasně zastoupit osobu blízkou v péči o dítě nebo dospělého se zdravotním postižením a vytvořit ji tak čas pro vlastní odpočinek a obnovu sil.

Tyto služby jsou určeny pro zdravotně postižené osoby s mentálním postižením a eventuálně s přidruženou tělesnou nebo smyslovou vadou.

Oficiální webové stránky Domova pod hradem Žampach- http://www.uspza.cz/