Homepage / Obec / Hrad Žampach

Hrad Žampach

Žampach je zřícenina hradu na hradním kopci v obci Žampach, asi 6 km jihozápadně od města Žamberk.

Historie

Hrad Žampach byl založen ve druhé polovině 13. století za posledních Přemyslovců v rámci kolonizace řídce osídleného pohraničního pralesa severovýchodních Čech, který byl královským majetkem.

Kolonizaci pravého břehu řeky Tiché Orlice prováděli příslušníci šlechtického rodu „ze Zebína“, kteří měli  v erbu loveckou trubku.

Nejstarší nepřímá písemná zmínka o hradu je z roku 1309, kdy mezi škůdci lanšperského panství, které patřilo klášteru na Zbraslavi, je uváděn Petr de Santbach.

V roce 1312 je jako majitel hradu zmiňován Křesislav ze Žampachu, před rokem 1324 byl majitelem     Jan Lucemburský, který jej ve zmiňovaném roce zastavil Jindřichovi z Lipé.

Po roce 1346 získal hrad rytíř Jan ze Smojna, zvaný "Pancíř" z rodu Pancířové ze Smojna. Jan Pancíř začal z hradu podnikat loupeživé výpravy po okolí a proto proti němu podnikl trestnou výpravu Karel IV., který hrad dobyl, Jana Pancíře nechal popravit a hrad převzal do vlastní správy. Časový údaj této události není přesně znám, uvádí se podzim 1355 nebo jaro-léto 1356. O loupežení Jana Pancíře a dobývání hradu vzniklo několik pověstí.

V roce 1357 věnoval Karel IV. hrad Čeňkovi z Potštejna z rodu Žampachů z Potštejna, náhradou za potštejnské panství konfiskované jeho otci, loupeživému rytíři Mikulášovi z Potštejna.