Homepage / Informace pro občany / Voda, elektřina, plyn

Voda, elektřina, plyn

VaK Jablonné nad orlicí, a. s.

Obchodní firma:  Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s.

Sídlo:  Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí

IČO:  48173398

DIČ: CZ48173398

Datum založení: 1. 1. 1994, společnost byla založena na dobu neurčitou

Zapsáno: u Krajského soudu v Hradci Králové

Spisová značka: oddíl B, vložka 991

Bankovní spojení: 2506-611/0100, Komerční banka

377006-664/0600, GE Money Bank

 

Obec Žampach a obec Hlavná

Provoz vodovodů a čistírna
odpadních vod Letohrad

Kunčice 282
561 51 Letohrad

E-mail: pechackova@vak.cz
Telefon: +420 465 620 081
Fax: +420 465 620 081

Odpovědná osoba: Pavel Novák
Telefon: +420 724 073 045

 

ČEZ, a. s.

Sídlo hlavní správy společnosti ČEZ, a. s.:
ČEZ, a.s.
Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4
Telefon: 211 041 111; fax: 211 042 001
e-mail: cez@cez.cz
IČ: 45274649, DIČ: CZ45274649, Bankovní spojení: KB Praha 1, č. ú. 71504011 / 0100

Korespondenční adresa:
ČEZ Zákaznické služby, s.r.o.
Guldenerova 2577/19; 303 28 Plzeň
Tel.: 840 840 840; Fax: 371 102 008
Web: www.cez.cz
E-mail: cez@cez.cz

Zákaznická linka - 840 840 840 (v provozu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu)
Prostřednictvím Zákaznické linky lze vyřídit většinu požadavků a vysvětlit většinu problémů týkajících se odběru elektřiny. Telefonický kontakt může významně přispět ke snížení počtu nutných osobních návštěv Zákaznických center, a tím i k významné úspoře času našich zákazníků.

Co lze vyřešit a získat prostřednictvím Zákaznické linky?

 • informace o fakturaci (vysvětlení faktury, úpravy výše záloh, reklamace), zaslání kopie faktury
 • úpravu výše záloh a četnosti jejich zasílání
 • aktualizace údajů o zákazníkovi a jeho odběrném místě
 • uzavření a změny smlouvy na dodávku elektřiny
 • reklamace chodu elektroměru a funkce přijímače HDO (hromadné dálkové ovládání)
 • informace o době platnosti vysokého a nízkého tarifu
 • informace o cenách elektřiny a volbě vhodného typu sazby
 • podání žádosti o připojení, informace o stavu požadavku zákazníka na nový odběr nebo zvýšení odběru elektřiny
 • reklamace kvality dodávky elektřiny (např. vypínání, poruchy, podpětí a přepětí)
 • informace k technickým požadavkům zákazníků (přeložky vedení, izolace vedení)
 • poradenství v oblasti využívání elektřiny

Poruchová linka - 840 850 860

Co lze vyřešit a získat prostřednictvím Poruchové linky?

 • informace o plánovaném vypínání
 • nahlášení poruch

Pokud je úplné vyřízení požadavku podmíněno předáním příslušných dokladů, je možné je zaslat poštou, faxem či e-mailem.

Faxový kontakt - 371 102 008

Obchodní kanceláře ČEZ, a.s. – Česká Třebová (pouze pro osobní kontakt)
Semanínská 1703; 560 02 Česká Třebová
Zákaznická linka: 840 840 840
Po, St: 08:00 – 17:00
Út, Čt: 08:00 – 14:00
Pá: 08:00 – 11:00

Obchodní kanceláře ČEZ, a.s. – Pardubice (pouze pro osobní kontakt)
Arnošta z Pardubic 2082; 530 02 Pardubice
Zákaznická linka: 840 840 840
Po, St: 08:00 – 17:00
Út, Čt: 08:00 – 14:00
Pá: 08:00 – 11:00

Východočeská plynárenská a.s.

Centrála společnosti:
Východočeská plynárenská, a.s.
Pražská 702; 500 04 Hradec Králové 4
Tel. +420 495 060 111; Fax +420 495 532 745

Zákaznická linka: 840 113 355 (v pracovní dny od 7 do 17 hod., vždy za cenu místního hovoru)
Mimo uvedenou dobu nám můžete zanechat vzkaz v hlasovém záznamníku. Následující pracovní den Váš požadavek zpracujeme (v případě potřeby Vás bude operátor telefonicky kontaktovat).

Co lze vyřešit nebo získat na zákaznické lince?

 • informace o fakturaci a platbách (vysvětlení faktury, přepočet na kWh, vysvětlení cen, …)
 • změny ve smlouvách (úprava výše a četnosti záloh, změny platebního styku, …)
 • vysvětlení postupu při připojení nového odběrného místa, převodech odběrných míst
 • informace o dalších kontaktních místech a našich partnerech
 • poradenství v oblasti využití zemního plynu
 • reklamace spotřeby zemního plynu
 • informace o odečtech a nahlášení odečtu

Požadujete-li konkrétní informace týkající se Vašeho odběrného místa, připravte si, prosím, Vaše zákaznické číslo (je uvedeno v levém horním rohu faktury). Bez tohoto údaje Vám budeme moci poskytnout pouze obecné informace.

Pohotovostní linka: 1239 (nepřetržitě 24 hodin denně)
Ve veřejné telefonní síti, z pevné linky a z mobilního telefonu se vytáčí bez předčíslí, stejně jako čísla hasičů, záchranné služby a policie.

Na uvedeném čísle 1239 lze hlásit následující závady:

 • poruchu dodávky zemního plynu do odběrného místa
 • veškeré úniky zemního plynu
 • závady a poruchy plynárenského zařízení v majetku či užívání Východočeské plynárenské, a.s. - veškeré zařízení, které není odběrné plynové zařízení (OPZ): plynovod, přípojky, regulační stanice plynu, stanice katodové ochrany atd.
 • závady na měřícím zařízení (plynoměru).


Zákaznické kanceláře:

ÚSTÍ NAD ORLICÍ
Na Štěpnici 485, 562 01 Ústí nad Orlicí
Tel: 840 113 355; Fax 465 520 293; info@rwe.cz
Po, St 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 Út, Čt 8:00 – 12:00 13:00 – 15:00

LITOMYŠL
T. G. Masaryka 1060, 570 01 Litomyšl
Tel. 840 113 355; fax 495 060 579; info@rwe.cz
Po, St 8:00 – 17:00 Út, Čt 8:00 – 15:00 Pá zavřeno