Homepage / Informace pro občany / Odpady

Odpady

Bioodpad:

V roce 2016 nechal na jaře a na podzim obecní úřad přistavit kontejner na bioodpad pronajatý od EKOLY České Libchavy. Na podzim byl na Žampachu kontejner postupně přistaven na 3 stanoviště, toto se celkem osvědčilo a proto i v roce 2017 bude na jaře kontejner přistaven postupně na tři stanoviště (u prodejny Konzum, u Obecního úřadu a na veřejném parkovišti u Domova pod hradem). O přistavení kontejneru na stanoviště budete včas informováni.  

 

 

TŘÍDĚNÍ ODPADŮ

 

STANOVIŠTĚ PRO SBĚR PLASTŮ, NÁPOJOVÝCH KARTONŮ
a třídění skla a papírového odpadu

  •   Prostranství u prodejny Konzum – kontejnery na sklo, papír, kryté stanoviště
      pro odkládání plastových odpadů.
  •   Žampach č. p. 11 – budova nového obecního úřadu a hasičské zbrojnice.
  •   Žampach – parkoviště poblíž č. p. 31 (naproti bytovce čp. 8).
  •   Hlavná – točna.
  •   Hlavná – poblíž autobusové zastávky Hlavná škola (bývalá/ čp.14).

Plasty lze odkládat na uvedená stanoviště jen v pytlích k tomu určených, dodaných firmou EKOLA zajišťující svoz, anebo v průhledných PE – pytlích, nápojové kartony výhradně v označených oranžových PE – pytlích. Pytle ke třídění jsou k dispozici (prozatím zdarma) v kanceláři OÚ, pokud někdo použije vlastní pytle – musí být průhledné a dostatečně silné, aby nedošlo k protržení!

 

Pytle s tříděným odpadem odkládejte na stanoviště o den dříve – v úterý (svozový den je středa..“dle kalendáře“). Pytle musí být řádně zavázané a nesmí být roztržené!
Nezapomínejte plastové obaly sešlápnout, aby zabraly méně místa !

Pokud někdo potřebuje odložit plastové odpady mimo svozový termín – lze odložit na kryté a chráněné stanoviště u prodejny konzum!

 

KOMUNÁLNÍ ODPADY

Komunální odpady lze odkládat do „kovových“ / „plastových“ popelnic o objemu 120/240l nebo do silných černých igelitových pytlů. Na žádost firmy EKOLA České Libchavy, zajišťující svoz odpadů, byla provedena „inventarizace“ počtu a umístění nádob v obci Žampach a Hlavná. Pracovníci zajišťující svoz odpadů mají v automobilech elektronický systém, ve kterém jsou zaevidována jednotlivá stanoviště a počet nádob. Pokud tedy potřebují některé domácnosti provést změnu počtu nebo i velikosti nádob, musí toto nahlásit v kanceláři OÚ (kde obdrží současně po úhradě poplatku i samolepku na nádobu, počet nádob nemá v současné době vliv na výši poplatku za odpady).

Současně žádáme občany/ majitele rekreačních objektů, kteří likvidují komunální odpad v igelitových pytlích, aby byl odpad ukládán pouze do k tomu určených pytlů (černé barvy, síla materiálu min. 0,06mm) a aby do pytlů nebyl odkládán odpad těžký, ostrý a jakkoliv nebezpečný. Pytle s komunálním odpadem musí být ukládány na určená stanoviště – majitelé rekreačních objektů nebo objektů, které se nenachází v blízkosti „svozové trasy“musí tato stanoviště projednat v kanceláři OÚ (svozové místo musí být zaevidováno v elektronickém systému EKOLY).Majitelé rekreačních objektů mohou odložit komunální odpad také do nově umístěného černého kontejneru o objemu 1100 l u prodejny Konzum Žampach.   

 

JAK třídit odpady:

Plasty:

PET lahve, plastové lahve od mléčných nápojů i samotného mléka

Kelímky od jogurtů, pomazánek, margarinů, krémů

Obaly od šamponů, sprchových gelů, tekutých mýdel, zubních past

Igelitové tašky, sáčky, mikrotenové sáčky

Fólie, ve kterých byly zabaleny různé potraviny 

Obaly od pracích prášků, plenek

Obaly od bonbonů, oplatek, sušenek a dalších sladkostí

Obaly od těstovin, pekárenských výrobků, tzv. instantních potravin

Obaly od mycích a čisticích prostředků

Polystyren (ten bílý bublinkový)

Polystyren tmavý: plastové nádobí, kelímky, plastová plata na vejce, plastové květináče

Obaly od CD, DVD, včetně samotných nosičů

 

Nápojové kartony:  TetraPack, od mléka, džusů…

 

Do plastů nepatří:

Molitan, guma, lino, plexisklo

Nic z PVC nebo novoduru a novoplastu (PVC obsahuje chlór – polyvinylchlorid – nerecykluje se)

Pneumatiky, těsnění

Koberce, předložky

Obaly od nebezpečných chemikálií

 

NEZAPOMÍNEJTE PLASTOVÉ OBALY SEŠLÁPNOUT, ABY ZABRALY MÉNĚ MÍSTA!!

 

Elektroodpad:

Co třídíme ? – v principu vše, co ke svému provozu potřebovalo elektrickou energii / ať už na 230V 400V nebo z baterií. Jedná se o elektrospotřebiče malé, velké i obrovské – jejich sběrem a zpracováním se zabývají např. společnosti ASEKOL a ELEKTROWIN, systém EKOLAMP se zabývá svítidly a žárovkami, ECOBAT se zabývá bateriemi.

 Spotřebiče vracíme prostřednictvím zpětného odběru v elektroprodejnách. V obci Žampach není sběrný dvůr, proto je možné spotřebiče zlikvidovat v rámci svozu nebezpečného odpadu 2 x ročně            (v r.2017 25.4. a 19.9.)

 

Nebezpečný odpad:

Tyto odpady, nebo obaly jimi znečištěné, mají nebezpečné vlastnosti, které mohou ohrozit zdraví lidí a životní prostředí. Proto musí být využity, či odstraněny ve speciálních zařízeních. Tyto odpady nepatří do běžné popelnice na směsný odpad. Jedná se např. o: Barvy, lepidla, rozpouštědla, oleje, pesticidy, léky a domácí chemikálie. Když si nevíte rady s nějakým prázdným obalem, podívejte se na jeho etiketu, vždy by měla být na jeho obalu informace, jak s daným obsahem naložit. Staré léky můžete vrátit do jakékoliv lékárny.

V obci Žampach není sběrný dvůr, proto je možné tento odpad zlikvidovat v rámci svozu nebezpečného odpadu 2 x ročně (v r. 2017  25.4. a 19.9.)