Homepage / Informace pro občany / Jednání zastupitelstva obce

Jednání zastupitelstva obce

Pozvánka  na  jednání  obecního zastupitelstva

  dne:  

zahájení :         v            hod (budova hasič.zbrojnice)

 

Program :  

 

-        Činnost starosty a obecního úřadu od minulého jednání zastupitelstva obce

-        

-        

-        

-         

-       

 

-        Různé, diskuze