Homepage / Dokumenty / Rozpočty obce, Závěrečné účty a rozpočtová opatření

Rozpočty obce, Závěrečné účty a rozpočtová opatření

ROZPOČET OBCE NA ROK 2017

Na jednání zastupitelstva obce dne 19. 12. 2016 byl schválen usnesením č.10 rozpočet obce na rok 2017. Návrh rozpočtu byl vyvěšen na úřední desce OÚ od 28.11.2016.

Rozpočet obce tvoří:

- příjmy v celkové výši: 4 699 700 Kč / z toho daňové příjmy 3 002 400 Kč a dotace na výkon státní správy (včetně nové dotace na výkon opatrovnictví) celkem 956 800 Kč

- výdaje v celkové výši: 4 594 100 Kč

- rozpočet je tedy přebytkový = příjmy vyšší než náklady o 105 600 Kč. 

...rozpočet dle jednotlivých kapitol k náhledu v příloze

 

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2016
Na základě zveřejněného Závěrečného účtu obce za rok 2016 v úplném znění a Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016, které byly vyvěšeny na úřední desce OÚ Žampach (způsobem umožňujícím dálkový přístup) od 24.05.2017 do 08.06.2017 zastupitelstvo obce schvaluje Závěrečný účet obce k  31.12.2016 a hospodaření obce Žampach v roce 2016 (Příjmy celkem ve výši 4 338 930,- Kč, Výdaje celkem ve výši 3 688 188,- Kč, Přebytek hospodaření = 650 742,- Kč) s výrokem BEZ VÝHRAD.
- SCHVÁLENO usnesením č.2 na Jednání zastupitelstva obce dne 9.6.2017