Homepage / Dokumenty / Rozpočty obce, Závěrečné účty a rozpočtová opatření

Rozpočty obce, Závěrečné účty a rozpočtová opatření

ROZPOČET OBCE NA ROK 2018

Na jednání zastupitelstva obce dne 22. 12. 2017 byl schválen usnesením č.6 rozpočet obce na rok 2018. Návrh rozpočtu byl vyvěšen na úřední desce OÚ od 30.11.2017 do 15.12.2017

Rozpočet obce tvoří:

- příjmy v celkové výši: 5 064 972 Kč / z toho daňové příjmy 3 461 600 Kč a dotace na výkon státní správy (včetně nové dotace na výkon opatrovnictví) celkem 901 872 Kč

- výdaje v celkové výši: 5 035 900 Kč

- rozpočet je tedy přebytkový = příjmy vyšší než náklady o 29 072 Kč. 

...rozpočet dle jednotlivých kapitol k náhledu v příloze

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2017  bude vyvěšen po provedení přezkoumání hospodaření .

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2016
Na základě zveřejněného Závěrečného účtu obce za rok 2016 v úplném znění a Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016, které byly vyvěšeny na úřední desce OÚ Žampach (způsobem umožňujícím dálkový přístup) od 24.05.2017 do 08.06.2017 zastupitelstvo obce schvaluje Závěrečný účet obce k  31.12.2016 a hospodaření obce Žampach v roce 2016 (Příjmy celkem ve výši 4 338 930,- Kč, Výdaje celkem ve výši 3 688 188,- Kč, Přebytek hospodaření = 650 742,- Kč) s výrokem BEZ VÝHRAD.
- SCHVÁLENO usnesením č.2 na Jednání zastupitelstva obce dne 9.6.2017