Homepage / Anketa / Opěrná zeď

Opěrná zeď

Opěrná zeď pod objektem hotelu čp. 27:

Oprava opěrné zdi:
Ano, souhlasím s opravou opěrné zdi
Ne, nesouhlasím s opravou opěrné zdi

 

HAVÁRIE OPĚRNÉ ZDI pod objektem hotelu čp.27

V současné době probíhají jednání mezi zástupci obce, majiteli pozemků, Správou a údržbou komunikací a  dopravním odborem Policie ČR.

Zastupitelé obce mají zájem, aby byla opěrná zeď zachována ve stejném (podobném) stavu, a aby při opravě zdi vznikl rozšířený a zvýšený chodník (pokud možno i se zábradlím) a byla tak zajištěna vyšší bezpečnost procházejících chodců. Proto v tuto chvíli také vyjednáváme o „zapuštění“ opěrné zdi více do svahu tak, aby byl dále zachován stávající vjezd na pozemek u objektu čp.27. Současně probíhají projektové práce – cílem je zajistit stavební povolení pokud možno již na jaře letošního roku. Náklady stavby se odhadují ve výši cca 1,2 milionu Kč (investorem opravy by byla obec).

 

Žádáme občany, aby při průchodu kolem opěrné zdi dbali zvýšené opatrnosti a aby při zjištění, že se zdivo hroutí – okamžitě informovali zástupce obce nebo
Správu a údržbu silnic v Ústí nad orlicí.

V případě havárie – zhroucení zdiva – bude muset být prostor ohrazen, označen
a v tomto úseku bude zajištěn provoz pouze v jednom pruhu vozovky.